Filter

Split the Risk! - VeiligheidNL

Vakgebied: verkeer
Deelgebied: veiligheid
Doelgroep: jongeren 10 tot 18 jaar

Producent: VeiligheidNL

Meer lesmateriaal van VeiligheidNL Bestel / informatie Split the Risk

Lespakket verkeersveiligheid

Jongeren lopen een grotere kans op ongelukken en ongevallen dan de gemiddelde Nederlander. Ze nemen meer risico in het verkeer en zijn zich minder bewust van eventuele gevolgen. Veel ongelukken kunnen voorkomen worden als er een fractie van een seconde wordt stilgestaan bij die risico’s. Om basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 bewust te maken van risicogedrag in het verkeer en de gevolgen hiervan, is speciaal voor basisscholen het Split the Risk lespakket ontwikkeld. Het lespakket bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

1. Persoonlijkheidstest

De leerlingen kijken een introductiefilm en maken daarna een individuele persoonlijkheidstest.

Download Persoonlijkheidstest
2. Testlab

De leerlingen voeren experimenten uit waarbij hun zintuigen, reactievermogen en inschattingsvermogen centraal staan. Ze ontdekken de mogelijkheden en beperkingen van hun zintuigen en hun eigen lichamelijke vaardigheden.

Download opdrachtenkaart Slootje springen
3. CSI-analyse

De leerlingen gaan risicovolle verkeerssituaties in meerdere filmpjes analyseren, aan de hand van een analysekaart. Van tevoren krijgen ze hier relevante achtergrondinformatie over.

Bekijk fragment 1 Fragment 2 Analysekaart

Het materiaal is gericht op leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs, en het sluit aan bij het curriculum en de doelstellingen die voor deze groepen geformuleerd zijn.

Aan de hand van leuke experimenten en een aantal filmpjes krijgen leerlingen door Split the Risk inzicht in:

  • Risicovol gedrag in het verkeer en de mogelijke ongelukken en gevolgen.
  • De relatie tussen persoonskenmerken en risicovol gedrag.
  • De werking van hun zintuigen, reactie- en inschattingsvermogen.
  • Mogelijkheden en manieren om risico’s in te schatten en daarmee te verkleinen.

Gratis voor scholen in Noord-Holland*!

De provincie Noord-Holland stelt het Split the Risk! lespakket in het schooljaar 2021 -2022 gratis beschikbaar aan scholen in deze provincie (m.u.v. vervoerregio Amsterdam)*en biedt daarbij de mogelijkheid voor een gratis gastles van een verkeersdocent.
Voor scholen buiten deze regio bedragen de kosten voor het lespakket € 125 per aangemelde schoollocatie, het lespakket kan voor meerdere klassen worden gebruikt.

Bestel Split the Risk! nu!

*Met uitzondering van vervoerregio Amsterdam: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio Amsterdam

Volg VeiligheidNL om op de hoogte te blijven