Filter

Lesgeven over Werelderfgoed

Vakgebied: geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie
deelgebied: Engels, kunstzinnige oriëntatie
Doelgroep: 7 en 8 | Klas 1 en 2 VO
 
Producent: Stichting Werelderfgoed Nederland

Lespakket Lesgeven over Werelderfgoed

Je hoeft niet altijd ver weg om het te vinden. Ook in onze eigen omgeving staan bijzondere (natuur) gebieden of gebouwen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ze zijn van uitzonderlijke universele waarde. Wat dit betekent wordt uitgelegd in het lesmateriaal over Werelderfgoed.

Het lesmateriaal en de hierbij aansluitende serie van Het Klokhuis over Werelderfgoed zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen van 10 tot 15 jaar in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het pakket bestaat uit 3 lessen, opdrachten voor leerlingen en een handleiding voor leerkrachten.

Werelderfgoed ben je niet zomaar!

Alleen UNESCO kan erfgoed benoemen tot Werelderfgoed. Het is geen verkiezing, maar een lang proces. Mensen uit verschillende landen beslissen samen wat wordt toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.

Lesmateriaal en handleidingenUitzending Het Klokhuis over werelderfgoedDigitale posterWerelderfgoed QuizSpreekbeurtpakket

Tip! Klokhuisuitzendingen Werelderfgoed:


Meer informatie over Lesgeven over Werelderfgoed

De insteek van het lesmateriaal is de unieke waarde van ons Werelderfgoed. Wat is Werelderfgoed? Waarom is het van belang het Werelderfgoed te kennen? Door leerlingen bewust te maken van de uitzonderlijke universele waarde van deze wereldschatten leren ze over de culturele diversiteit en verscheidenheid in de natuur. Een beter begrip voor deze verschillen, zorgt voor meer respect voor elkaar.
Werelderfgoed is OF een uniek natuurgebied (natuurlijk erfgoed) dat nergens anders in de wereld terug te vinden is, zoals bijvoorbeeld: de Grand Canyon, het Great Barrier Reef en bij ons de Waddenzee. OF een bouwwerk (cultureel erfgoed) dat door mensen is gemaakt, bijvoorbeeld gebouwen zoals paleizen, molens, piramides, De Chinese muur of dichterbij ons de grens van het Romeinse rijk.
Ga naar de website voor meer informatie.

Volg Werelderfgoed om op de hoogte te blijven